Biuletyn Informacji Publicznej - Szkoła Podstawowa im.św.Stanisława Kostki w Woli Wierzbowskiej
https://spwolaw.biposwiata.pl

Zarządzenie w sprawie: wprowadzenia Regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczyciela i Regulaminu określającego wskaźniki pracy nauczyciela oddziału przedszkolnego

Zarządzenie w sprawie: wprowadzenia Regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczyciela i Regulaminu określającego wskaźniki pracy nauczyciela oddziału przedszkolnego